lunes, 5 de noviembre de 2018

Eta euria? / Y la lluvia?

Asteburuan eguraldi ona egin du, baina astelehenean, gaurko, euria egingo zuela ikusi nuen. Ostiralean erakutsi nuen oihala moztu eta laugarrenarentzat berokia egitea pentsatu nuen.

El fin de semana ha hecho buen tiempo, pero para el lunes, para hoy, vi que llovería. Pensé en cortar la tela que os enseñé el viernes y hacerle un abrigo a la cuarta.



Oihala Nineuk-ekoa da, Harri Orri Ar-ean erosita. Softshell magikoa da, urarekin marrazkiak agertzen dira, eta Ilsek marrazkiak ikusi nahi zituen euripean!!

La tela es de Nineuk, la compré en la feria de Harri Orri Ar. Es un softshell mágico, aparecen dibujos con el agua, e Ilse quería ver los dibujos bajo la lluvia!!



Duela gutxi beretzat egindako eskolarako mantala egiteko erabili nuen patroi berdina hartu nuen, 03/2017 Ottobreko Maxi Dots patroia, alboetatik pixka bat estutu eta oihala moztera!!

Cogí el mismo patrón que usé para hacer la bata escolar que le hice a ella hace poco, el patrón Maxi Dots de la revista Ottobre 03/2017, estreché un poco los laterales y a cortar la tela!!





Txapela eta gorputzaren arteko josketa, The sewing cat-en erositako zintarekin tapatu dut, baita txapela beraren ixkinak ere.

He tapado la costura que queda entre la capucha y el cuerpo con una cinta de espiguilla que compré en la tienda del gato, y también los bordes de la propia capucha.













Zintzilikatzeko, denda berdineko beste zinta bat josi dut ere.

Para colgar el abrigo, he cosido una cinta mas estrecha de la misma tienda.








Patroian datozen jatorrizko poltsikoak, gainean jarritako beste batzuengatik aldatu ditut.



He cambiado los bolsillos originales del patrón por unos bolsillos plastones.




Kostata baina, josketa lerroa jarraia izatea lotu dut!!


He conseguido que la linea de costura sea continua!!





Eta barruko dobladilloa nahiko ondo gelditu da ere...


Y el dobladillo interior ha quedado bastante bien, también..




Ezkumuturrak, grisak kontrastean snapclic-eko botoiak bezela, beharbada nahi baina motzagoak gelditu zaizkit..



Los puños, grises en contraste como los botones de snapclic, quizá me han quedado algo mas cortos que lo deseado..












Eta hemen....Ilse, etxeko laugarrena!! ze konten juan den gaur eskolara beroki berriarekin!!


Y aquí... Ilse, la cuarta de la casa!! que contenta se ha ido hoy a la escuela con su abrigo nuevo!!
 








Beno, eta arratsaldeko lauak dira eta oraindik euria egin ez duenez... ura bota behar izan diot nik, marrazkiak agertzeko!!


Bueno, y son las cuatro de la tarde y como sigue sin llover... he tenido que echar yo el agua para que aparecieran los dibujos!!







Enlazo a Fans de Ottobre

















No hay comentarios:

Publicar un comentario